ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ทับยา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 มิ.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563381,361316,639218,92378,68993,5682,386------1,091,566
2562-3612,0381,5486,38527,98019,56352,46355,97154,15550,444105,809376,717
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,468,283
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี