หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
ทต.
Contact Us
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
สาธารณูปโภค
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
เทศบาลตำบลทับยา มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน

ถนนในเขต ทต.ทับยาที่มีไฟฟ้าสาธารณะ
    จำนวน 12 สาย

โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลทับยา
    จำนวน 671 โคม
    1,022 หลอด
 
ประปาในชุมชน
 
 

ประปาหมู่บ้าน (น้ำประปาที่ผลิตได้ 330 ลบ.ม./วัน)
    จำนวน 34 แห่ง
ถึงแม้ทุกหมู่บ้านจะมีระบบประปา แต่ยังพบปัญหา คือ ระบบประปา ที่มีอยู่ในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่สามารถ ให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงมีการขอก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม และหลายแห่งยังพบปัญหาระบบประปาเดิม เริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงต้องมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
 
อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 15 แห่ง

โรงทำอิฐ จำนวน 8 แห่ง

ผลิตพลาสติก จำนวน 1 แห่ง

ผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง

โรงกลึง จำนวน 1 แห่ง

โรงขนม จำนวน 4 แห่ง
การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลทับยา

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 151 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 33 แห่ง
 
แหล่งท่องเที่ยว
 
 

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

วัดสาลโคดม เดิมชื่อวัดศาลาโค่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
จำนวนผู้เข้าชม 89,315 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-814-060
หรือ
CLICK