หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
ทต.
Contact Us
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
นายธนิสร โนนวิเศษ
 
นายกเทศมนตรีตำบลทับยา
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ข่าวสาร
NEWS
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ทับยา
" เน้นการบริการ สร้างงานเพื่อคุณภาพชีวิต
ประสานแนวคิดประชาชน "
 
 
กลยุทธ์
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน และทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
จำนวนผู้เข้าชม 89,348 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-814-060
หรือ
CLICK